CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ MINH VINA “Vì Môi Trường Tương Lai Bền Vững”
Hotline: (+84) 96 119 2626

Đào tạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO

PHUMINHVINA > Tin Tức - Hoạt Động
6 tháng trước

Đào tạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO

Định kỳ hàng năm, Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina hợp tác với các chuyên gia đào tạo để triển khai và xây dựng hệ thống quản lý của Công ty theo tiêu chuẩn ISO, nhằm chuẩn hóa quy trình hoạt động và thúc đẩy hiệu quả làm việc của toàn Công ty.