CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ MINH VINA “Vì Môi Trường Tương Lai Bền Vững”
Hotline: (+84) 96 119 2626

Khách Hàng - Đối Tác

PHUMINHVINA > Khách Hàng - Đối Tác
Nguyễn Thị Minh Hạnh
Công ty GreenTech Solutions
Trước hết, tôi muốn khen ngợi sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy của Công ty Phú Minh Vina. Họ đã xây dựng một hệ thống hoạt động tốt, từ thu gom, vận chuyển đến xử lý rác thải. Tôi đã được chứng kiến sự tỉ mỉ và hiệu quả trong quá trình xử lý rác thải mà công ty thực hiện. Họ áp dụng các phương pháp tiên tiến và công nghệ hiện đại để đảm bảo rác thải được xử lý một cách an toàn và bền vững, không gây hại đến môi trường.
Trần Đức Anh Tú
EcoSolutions Plus
Công ty Phú Minh Vina cũng rất chú trọng đến việc tái chế và tận dụng lại tài nguyên từ rác thải. Họ đã đưa ra các chương trình và quy trình tái chế hiệu quả, giúp giảm thiểu lượng rác thải và tạo ra các sản phẩm tái chế có giá trị. Điều này chứng tỏ cam kết của công ty trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên một cách bền vững.