CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ MINH VINA “Vì Môi Trường Tương Lai Bền Vững”
Hotline: (+84) 96 119 2626

Đào tạo huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

PHUMINHVINA > Tin Tức - Hoạt Động
10 tháng trước

Đào tạo huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

Hàng năm, Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina mở lớp đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các cấp quản lý, người lao động và đội ngũ nhân viên chuyên trách. Nhằm đảm bảo an toàn lao động, tránh gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người lao động cũng như tài sản của Công ty trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải