CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ MINH VINA “Vì Môi Trường Tương Lai Bền Vững”
Hotline: (+84) 96 119 2626

Giới thiệu

PHUMINHVINA > Giới thiệu
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ MINH VINA
  • Địa chỉ: Khu xử lý rác thải, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
  • Lĩnh vực hoạt động: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
  • Giấy đăng ký kinh doanh: 2601066979 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 05 tháng 04 năm 2022
  • Email: [email protected]
  • Website: https://moitruongphuminh.vn
  • Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, mã số số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.016.VX được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 24 tháng 12 năm 2021
11+
Hệ thống xử lý và tái chế chất thải các loại
350+
Mã chất thải nguy hại được phép thu gom, vận chuyển và xử lý

Sơ đồ tổ chức

chart
Đăng Ký Kinh Doanh
Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Số: 2601066979
Xem chi tiết
Giấy phép hoạt động
Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, mã số số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.016.VX
Xem chi tiết
Chứng nhận hệ thống quản lý:
- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
- Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001
- Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001
Xem chi tiết